Privacyverklaring


Inter-K zal de huidige privacywetgeving in acht nemen. Met deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk wat wij met de persoonsgegevens doen waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inter-K verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor– en achternaam, tussenvoegsel
  • adresgegeven: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats (land)
  • geboortedatum
  • telefoonnummer, vast en/of mobiel
  • e-mailadres

Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we leden identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u over workshops en cursussen, nieuwe kunstopdrachten, exposities en nieuwe diensten. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u van advies te voorzien op uw verzoek. De gegevens van leden zijn niet zichtbaar voor andere leden en zijn bij Inter-K zelf digitaal opgeslagen en beveiligd met een inlogcode /wachtwoord.

Bewaartermijn

Inter-K is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om een goede administratie bij te houden zullen wij de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren. De bewaartermijn die wij hanteren voor verwerking van de betaling van de contributie is 2 jaar, voor de verwerking van de communicatie 1 jaar. Cursistengegevens worden gewist op de datum van het beëindigen van de cursus, tenzij de cursist aangeeft de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Inter-K verstrekt uw gegevens niet aan derden maar verwerkt ze zelf.

In kaart brengen websitebezoek

Inter-K maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • De site gebruikt Google Analytics-cookies
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
  • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
  • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Beveiliging en SSL

Inter-K neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Inter-K maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Rechten van betrokken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Inter-K. Het is niet toegestaan om gegevens van een andere cursist of klant in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Hanneke Krook. De contactgegevens zijn: info@inter-k.nl

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over dit onderwerp. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.