Experimenteel


Juli 2018: nieuw werk, geïnspireerd op de verfraaiing van het menselijk lichaam, gebruik makend van verschillende technieken en materialen. “Dressed in Ink”, naar een foto van Lionel Pesqué; ecoline op papier, 50 x 70 cm; “Bas”, acryl met schelpen op linnen, 110 x 110 en “Tat-toogether”, acryl op vezelplaat, 135 x 194 cm.
July 2018: new work, inspired by the decoration of the human body, making use of different materials and techniques. “Dressed in Ink”, from a photograph by Lionel Pesqué;  ink om paper, 50 x 70 cm; “Bas”, acrylic with sea shells on canvas, 110 x 110 cm. and “Tat-toogether”, acrylic on wood chip board, 135 x 194 cm.

Mijn experimentele kunst begon met een workshop die ik volgde bij een collega, Daniëlle Posthumus van Atelier Daan in Kerkrade. Hier begon ik te werken met structuren op het doek, onder de verf. Hieronder een aantal voorbeelden van het resultaat.
My experimental art started with a workshop I did with a colleague of mine, Daniëlle Posthumus from Atelier Daan in Kerkrade. Here I started working with structures on the canvas, underneath the paint. These are some of the results.

Beïnvloed door een andere collega, Ivan Valerio Art & Design begon ik te schilderen op gebruikte en gevonden materialen: recycle kunst, soms gecombineerd met structuren.
Influenced bij another colleague and friend of mine, Ivan Valerio Art & Design, I started to paint on found and used materials: recycle art, some of them combined with structures.

Naast de structuren en de recycle kunst ben ik ook gaan experimenteren met ecomaterialen: takken en bladeren uit de tuin, waarop ik een serie bosnimfen schilderde.
Alongside the structures and the recycle art I experimented with eco-materials: branches and leaves from my garden on wich I painted a series of nymphs.


Verkocht / Sold